Tillgänglighetsredogörelse

Nordicom vid Göteborgs universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur nordicom.gu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nordicom.gu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmänna brister

De brister som beskrivs här gäller framför allt gammalt innehåll på vår webbplats, till exempel nyhetstexter från 2018. Vår ambition är att lösa de flesta av dessa problem i samband med att vi uppdaterar vår webbplats under hösten 2022.

 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka svårigheter för användare med kognitiva nedsättningar eller synnedsättningar.
 • Dokumentlänkar och länkar till externa sidor beskriver inte alltid vart de leder eller att de öppnas i ett nytt fönster. 
 • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning. 
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.
 • Vissa textstycken skrivs på ett annat språk än omgivande text, men är inte markerade för detta i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare.
 • Textstycken som skrivs med endast stora bokstäver förekommer.
 • Vissa länkar leder till externa webbplatser utan att signalera det.
 • Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet kan uppleva en del problem, på grund av olika tekniska förhållanden.

Filer

 • En del nedladdningsbara filer, utöver publikationer, är inte tillgänglighetsanpassade. Det gäller speciellt Excel-filer som innehåller nordisk statistik. Se avsnittet om oskäligt betungande anpassning.

Video

 • Ett antal filmer erbjuds endast med engelskt tal och saknar svenska alternativ.
 • Ett antal filmer erbjuds endast med svenskt eller skandinaviskt tal och saknar engelska alternativ.
 • Ett mindre antal filmer som behöver textning, transkribering eller syntolkning saknar detta.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Nordicom åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Om du behöver något av detta innehåll i en version som är tillgänglig för dig kan du meddela oss.

 • Excel-filer med statistik
  Nordicom erbjuder nordisk statistik om medier sammansatt i Excel-filer. Vi bedömer att det är oskäligt betungande att göra dessa Excel-filer tillgängliga då statistiken är mycket komplex och då vi har begränsade resurser.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dokument som publicerats före 23 september 2018
  Publikationer och andra dokument som publicerats före 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Video som publicerats före 23 september 2020
  Video som publicerats före 23 september 2020 är inte syntolkad och i några fall inte textad.
 • Live-sändningar
  Ibland live-sänder Nordicom från konferenser och likande arrangemang. Live-sändningar textas och syntolkas inte.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nordicom.gu.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 augusti 2022.

Webbplatsen publicerades den 2 juli 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 augusti 2022.