En man som läser en tidning med fötterna på bordet.

Mediebarometern

Foto: Scandinav Bildbyrå
Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som kartlägger den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Mediebarometern genomförs av Nordicom på uppdrag av det svenska kulturdepartementet.
Ett barn som tar en selfie med ett fotofilter.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Om undersökningen

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 vilket gör den till den äldsta undersökningen i sitt slag i världen. Undersökningen genomförs både på nätet och via telefon och bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

Resultaten från Mediebarometern presenteras löpande i rapporter och seminarier som du fritt kan ta del av via Nordicoms webbplats.

En kvinna läser för två barn i en soffa.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Har du blivit utvald att delta?

Har du fått ett brev från oss med en inbjudan att delta i Mediebarometer-undersökningen? Här kan du läsa mer om vad det innebär att delta och hur undersökningen går till.

Banner för publikationen Mediebarometern 2021.

Senaste rapporten

År 2021 präglades på samma sätt som året före av corona-pandemin. Covid-19-viruset kom att få stor inverkan både på våra dagliga vanor och på vårt behov av information, nyheter och underhållning.