Nordicom presenterar rapport i samband med Sveriges EU-ordförandeskap

Två bilder: En mobiltelefon som visar Facebooks startsida, och omslaget till rapporten.
Globala plattformsbolag har flyttat fram sina ekonomiska och teknologiska positioner på de nordiska mediemarknaderna under de senaste fem åren, enligt rapporten Nordiska nyhetsmedier i global konkurrens som nu finns tillgänglig på engelska. Rapporten presenteras i dag på en konferens anordnad i samband med Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd.
Nyhet
 | 23 januari 2023

I dag går en klar majoritet av de digitala reklaminvesteringarna i Norden till de globala plattformsbolagen och inte till de inhemska medieföretagen, enligt rapporten Nordiska nyhetsmedier i global konkurrens: Nyhetsjournalistikens villkor i den digitala plattformsekonomin, som nu finns tillgänglig på engelska.

Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom och författare till rapporten, presenterar den i dag på en konferens om hur EU:s plattformsreglering påverkar det demokratiska samtalet och mediepolitiken. Konferensen anordnas i samband med Sveriges EU-ordförandeskap.

– Jag ska tala om den transformation som de nordiska nyhetsmediebolagen genomgått under de senaste åren. Och det med särskilt fokus på annons- och konsumentmarknaderna och den digitala infrastrukturen. Dessutom ska jag tala kort om de utmaningar som den digitala utvecklingen ställer både mediebolagen och de nordiska samhällena inför, säger Lindberg.

Rapporten publicerades först på svenska av Nordicom och Nordiska ministerrådet. Den något komprimerade engelska översättningen har finanseriats av EU och publicerats i samarbete med det svenska EU-ordförandeskapet.

Områden :