Två barn sitter och tittar på tv.

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet

Aktuellt

Nytt från Nordicom Review

News consumption repertoires among Finnish adolescents 

Moderate digital traditionalists, minimalist social media stumblers, and frequent omnivores

Niina Sormanen, Eero Rantala, Markku Lonkila, & Terhi-Anna Wilska

12 December 2022

Nordicom Review 43 (2) 2022

Nytt från Fakta och analys

Den norska telekomjätten Telenor toppar listan över de 25 största medieföretagen i Norden 2021. Du hittar hela listan i det senaste faktabladet från Nordicom.

Nordens 25 största medieföretag efter omsättning 2021 (faktablad 2023:1)

EU-kommissionen är bekymrad över det ökande politiska trycket på public service-medierna i många delar av Europa. Läs om mediepolitiska frågor på europeisk nivå i vårt nyhetsbrev European Media Policy.

Nyhetsbrevet European Media Policy nr. 2 2022